linie energetyczne, ciasna zabudowa, osiedla mieszkaniowe, cmentarze i parki

Zajmujemy się wycinaniem drzew w miejscach o utrudnionym dostępie lub wymagającym najwyższej ostrożności, dużym nachyleniu terenu lub niebezpiecznym sąsiedztwie jak:

  • Linie energetyczne wysokiego i niskiego napięcia,

  • Cmentarze i parki miejskie gdzie niemożliwe jest usunięcie i powalenie drzewa w całości, a tylko i wyłącznie możliwe jest prowadzenie wycinki techniką alpinistyczną i cięcięm drzewa na kawałki i bezpieczne ich opuszczanie,

  • Osiedla mieszkaniowe o ciasnej zabudowie, gdzie użycie ciężkiego sprzętu jest mocno utrudnione,

  • Miejsca grząskie i piaszczyste oraz o dużym nachyleniu.

Ścinka drzew rosnących w kontakcie z zabudowaniami bądź inną wartościową infrastrukturą jest zadaniem trudnym, wymagającym odpowiednich kwalifikacji, dużego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Nasza firma przy użyciu naszego sprzętu i doświadczenia to odpowiednia firma do wykonania Twojego, nawet najtrudniejszego zadania.

Zadzwoń tel. 603 590 948