Ciecia sanitarne

W pracach leśnych cięcia sanitarne rozumiemy jako zabieg wynikający z zagrożenia drzewostanu przez owady lub grzyby. Cięcia sanitarne wykonujemy również w przypadku zachwiania równowagi biologicznej, gdy owady lub grzyby mogą stać się przyczyną masowego usychania drzew lub nawet zamierania całych drzewostanów. Cięcia sanitarne polegają na wczesnej likwidacji ognisk szkód przez usunięcie zaatakowanych lub obumarłych drzew. Nasza praca polega również na utrzymaniu higieny lasu na właściwym poziomie przez zapobieganie rozrodowi szkodników i grzybów.

Cięcia techniczne

Cięcia techniczne prowadzone przez naszą Firmę wykonujemy w przypadku kolidowania drzew z urządzeniami technicznymi, liniami wysokiego, średniego i niskiego napięcia i przeszkodami budowlanymi.

Cięcia techniczne drzewostanu wykonujemy również w celu sztucznego formowania korony drzewa, aby osiągnąć zamierzony efekt plastyczny lub architektoniczny.

Zadzwoń tel. 603 590 948